Home>>Forex and Stocks>>Trade The Stock Market: Learn Stocks, Options & Algo Trading
Forex and Stocks

Trade The Stock Market: Learn Stocks, Options & Algo Trading

Stock Market မှာ အရောင်းအဝယ်လုပ်ရင်း ငွေရှာတဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပါပဲ။

====

What you’ll learn

  • Learn and understand the basics of trading stocks.
  • Learn about algorithm trading, how to build one and test algorithms.
  • Gathering data for algorithms.
  • Quantitative rules and strategies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download Myanmar မှ Course များနှင့် Content များကို အခုလိုပဲ အမြဲတင်ပေးနေနိုင်ဖို့ မိတ်ဆွေလဲ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီပေးလို့ရပါတယ်။ အောက်ပါဘဏ်အကောင့်များမှတဆင့် ဆန္ဒရှိသလောက် ပါဝင်လှုဒါန်းနိုင်ပါတယ်။

 

KBZ Account - 2363 0123 6005 251 01

CB Account - 0107 6001 0004 3346

AYA Account - 0004 2230 1000 1230

 

လှုဒါန်းမှုအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်