Home>>Money>>Managing Money
Money

Managing Money

သင်တန်းရဲ့ ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲ ငွေကြေးကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲဆိုတာ စနစ်တကျ သင်ကြားပေးထားတဲ့ သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ သေချာဖတ်ပြီး ဒေါင်းယူပါ။

====

Don’t be afraid to look at your bank account.

Master your money.

Learn how to read and make sense of those numbers to know the ins and outs of your business’ finances.

 

Feel confident.

Get the financial visibility you need to make informed business decisions that pave the way to success.

 

Invest in your future.

Avoid surprise interest and penalties. Set a solid financial runway for whatever life may throw at you.

 

 

Inside This Course

What’s Included Inside Managing Money

 

2+ Hours of Video Lectures

Learn from the master

Your instructor, Errol Gerson, is part accountant and part philosopher. He blends these two traits together to teach the material in a way that’s easy to understand and make more sense of your finances.

 

Managing Money Handbook

See how it’s done

A 29-page informational supplement to the course with example financial reports, and a whole lot more.

 

Freshbooks and Gusto Software Demos

Get the full scoop

Get clarity on how much money you need to keep the lights on and where the rest of it is going.

 

Cash Flow & Break Even Worksheets

Get clarity on how much money you need to keep the lights on and where the rest of it is going.

Learn how to manage and make sense of your business’ finances to make informed decisions about its future.

 

What do you get:

2+ hours of video lectures
Managing money handbook
Freshbooks and Gusto
Cash flow & break even worksheets
Lifetime updates

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download Myanmar မှ Course များနှင့် Content များကို အခုလိုပဲ အမြဲတင်ပေးနေနိုင်ဖို့ မိတ်ဆွေလဲ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီပေးလို့ရပါတယ်။ အောက်ပါဘဏ်အကောင့်များမှတဆင့် ဆန္ဒရှိသလောက် ပါဝင်လှုဒါန်းနိုင်ပါတယ်။

 

KBZ Account - 2363 0123 6005 251 01

CB Account - 0107 6001 0004 3346

AYA Account - 0004 2230 1000 1230

 

လှုဒါန်းမှုအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်