Home>>Business>>Biz Blitz
Business

Biz Blitz

Business တစ်ခုကို အမြန်ဆုံး စတင်လိုသူများအတွက် သင်တန်းပါ။ Content, Marketing, List Building, Products, Sales စတဲ့ အပိုင်းတွေ စုံအောင် ပါပါတယ်။

====

MODULE 1: BUSINESS BASICS

You’ll learn how to get your business started for free, productivity hacks and keeping a work routine, how to stay consistent and motivated when there aren’t results, how to stop overthinking and procrastination as well as how to work through money blocks around your business.

MODULE 2: LIST BUILDING

In Module 2 you’ll learn how to create high-converting landing pages in Mailchimp and ConvertKit, how to get your first 1000 email list subscribers, how to create . PDF’s in Canva for opt-in offers aswell as ideas for lead magnets and how to use countdown timers in your email marketing.

MODULE 3: CONTENT

We all hear content is key, and it’s true. So in this module you’ll learn how to create content easily and how to batch it. You’ll also get livestreaming tips and how to deliver your message simply, plus how to create video, audio and screenshare content on your Mac.

MODULE 4: MARKETING

It’s time to create your social media strategy in Module 4! You’ll learn how to increase traffic to your website and landing pages through Pinterest as well as how to grow your Youtube channel. There’s extra ideas on how to increase traffic plus a mammoth social media planning exercise.

MODULE 5: PRODUCTS

It’s time to create some digital products! You’ll learn how to outline an ebook and course, how to create your ebook in Canva and how to create your course on Teachable. You’ll learn my easy and simple way to write a sales page plusmy advice on how best to price your products when starting.

MODULE 6: SALES

In your last module, you’ll learn how to create a simple email Sales Funnel to sell your digital products through. You’ll also get the simple process I use to launch an offer to my life, how to sell your products consistently and how to make bank on Black Friday.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download Myanmar မှ Course များနှင့် Content များကို အခုလိုပဲ အမြဲတင်ပေးနေနိုင်ဖို့ မိတ်ဆွေလဲ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီပေးလို့ရပါတယ်။ အောက်ပါဘဏ်အကောင့်များမှတဆင့် ဆန္ဒရှိသလောက် ပါဝင်လှုဒါန်းနိုင်ပါတယ်။

 

KBZ Account - 2363 0123 6005 251 01

CB Account - 0107 6001 0004 3346

AYA Account - 0004 2230 1000 1230

 

လှုဒါန်းမှုအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်